درحال بارگذاری ...
۱۳۹۳ جمعه ۲۹ فروردين [2014.04.18]
زمان انتشار : 1391/2/3 12:42 ق ظ زمان یافتن خبر: 1391/2/3 12:49 ق ظ
محل انتشار: بولتن نیوز [تیتر یک], [پربیننده ترین ها], [پربحث ترین ها], [اخبار مهم]

ادعای امارات به نفع ایران تمام شد:

اتحاد همه ایرانی ها علیه دشمن خارجی/ احمدی نژاد چگونه سناریوی انگلیسی ها را به هم ریخت؟

البته این وسط آدم با احمدی نژاد هم می ماند که چه کار کند. احمدی نژاد آدم عجیب و غریبی است. درست در شرائطی که کسی انتظار کاری از او ندارد، همان کار را انجام می دهد. اهل سیاست غرب در کار این مرد مانده اند چه برسد به این کشورک کوچک، امارات. چندی پیش حتی نشریه ی فارین پالیسی نیز مواردی را در...

بولتن نیوز: یک ضرب المثل قدیمی هست که می گوید «در شهر بی کلانتر، قورباغه هفت تیر کشاست». حالا حکایت، حکایت این «کشور»ک امارات است. این کشورک که عمر آن از عمربابای ما هم کمتر است و مساحت آن هم به اندازه ی یکی از استان های کوچک ایراناست و جمعیت آن هم حدود 6صدم ایران، در این هیری بیری قیام های خاورمیانه و سرنگونیکشورهای عربی منطقه و بحران مالی اقتصاد دنیا، خیالات برش داشته و خواسته برای این کهعرض اندامی کند و بگوید که آهــــــای مردم دنیا، این گوشه کنارها، کشوری به نامامارت هم هست ها! چرا همه ش به ایران توجه دارید؟ خب یک خرده ما را هم آدم حسابکنید بابا!، سفر احمدی نژاد به جزیره ی ابوموسی را بهانه کرده و بار دیگر ادعاهایپیشین خودش درباره ی جزائر خلیج فارس را پیش کشیده است.
البته این وسط آدم با احمدی نژاد هم می ماند که چه کار کند.احمدی نژاد آدم عجیب و غریبی است. درست در شرائطی که کسی انتظار کاری از او ندارد،همان کار را انجام می دهد. اهل سیاست غرب در کار این مرد مانده اند چه برسد به اینکشورک کوچک. چندی پیش حتی نشریه ی فارین پالیسی نیز مواردی را در مورد چگونگیمواجهه با احمدی نژاد در یک مصاحبه ی رو در رو منتشر کرد که در نوع خودش جالب بود.
کارهای عجیب به سبک احمدی نژاد
سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی هم از آن دست کارهایی بودکه شاید در این مقطع زمانی، کسی فکرش را هم نمی کرد. از آن مهم تر، سخنانی بود کهاو در این سفر به زبان آورد. احمدی نژاد بابیان این که «برخی مباحث نظیر نام خلیج فارس موضوعاتی صریح و روشن است» گفت: برخی حقایقهمچون خورشید می درخشند و نیازی به تکرار و تاکید بر آن ها نیست از جمله نام خلیج فارسکه همه ی اسناد تاریخی گواه بر این است که نام این پدیده ی طبیعی در طول تاریخ هموارهخلیج فارس بوده است. ملتایران هیچ نگرانی از ناحیه ی تحریف اسامی چون خلیج فارس ندارد چراکه نگرانی ناشی ازناتوانی و ضعف است که ملت ایران از این نقیصه دور هستند.
>
بعدهم مثل همیشه یکی دو چشمه از آن طعنه های همیشگی خودش به کشورک های حاشیه ی خلیجفارس زد و ادامه داد: این خیلی ناپسند است که به دیگران اجازه دهیم در سرزمین ما پایگاهنظامی ایجاد کرده و از ما علیه دیگر ملت های منطقه استفاده کنند و هزینه های اقداماترا نیز از پول نفت و امکانات خودمان محاسبه کنند. آزادی حق همه ی ملت هاست، اما اینخنده دار است که کسانی که در تاریخ خود آزادی حق انتخاب و انتخابات نداشته اند بیایندو تحت مدیریت عواملی خارجی کشور دیگری را به بهانه ی برگزاری انتخابات و آزادی دادنبه مردمش تحت فشار قرار دهند.
رییس جمهوربا بیان این که «اسباب دست مستکبران بودن خیلی ناپسند است» تاکید کرد: یقیناً کسانیکه امروز به مستکبران برای تحقق اهداف کمک می کنند، پس از تحقق این اهداف خودشان موضوعطراحی ها و برنامه های مستکبران خواهند بود.
شیوخشکم گنده عصبانی شدند
حالااین حضرات شیوخ شکم گنده که از سفر احمدی نژاد عصبانی بودند یک طرف، سخنان احمدی نژادهم طرف دیگر موجب آتش گرفتن آن ها از درون و برون شد و آن شد که پس از سخنرانی او،«شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات، این سفر را محکوم کرده وآن را تجاوز به حقوق سرزمینی کشورش تلقی کرد! در همین حال شورای همکاری خلیج فارس نیزدر اقدامی مداخله جویانه و در حمایت از این ادعای توخالی با محکوم کردن سفر رییس جمهورایران به این منطقه در بیانیه ای مدعی شد که این بازدید نقض حاکمیت دولت امارات بهشمار می رود نه تغییر وقایع تاریخی و حقوقی و حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه.
نبیلالعربی، دبیرکل این اتحادیه در بیانیه ای با بیان این ادعای واهی که با نگرانی بسیاراخبار مربوط به سفر احمدی نژاد به جزیره بوموسی را پیگیری می کند، اعلام کرد که بایداز این گونه اقدامات که موجب افزایش تنش ها در منطقه و تیره شدن روابط کشورهای عربیو ایران می شود، خودداری کرد.

دمخروس ماجرا بیرون زد
بهدنبال آن آمریکا هم وارد بازی شد و از ادعای امارت حمایت کرد و اینجا بود که باردیگر دم خروس ماجرا بیرون زد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که ۱۷ آوریلمنتشر شد، آمده بود: «تلاش های امارات متحده عربی را در این خصوص مورد تایید آمریکاستو آمریکا از ایران می خواهد که به ابتکار امارات متحده عربی برای حل موضوع از طریقمذاکرات مستقیم، دیوان بین المللی دادگستری، یا هر مرجع مناسب دیگری، به صورت مثبتپاسخ دهد.»
در بخشدیگری از بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «اقدام هایی نظیر دیدار احمدی نژاد،ریس جمهور ایران، از جزیره ابوموسی، تنها تلاش ها برای حل این مساله را تنها پیچیدهتر می کند.»
بررسیتاریخی جزائر سه گانه
البتهادعای تعلق جزائر سه گانه اولین باری نیست که از سوی امارات بیان شده است. حتی درطول سال های اخیر بیشاز هزار عنوان کتاب و مقاله به سفارش دولت امارات به زبان های عربی و انگلیسی تهیهو به چاپ رسیده‏ که در همه ی آنها بر حق امارات درباره ی جزایر نامبرده تأکید شده واز «اعاده ی حاکمیت» ایران در سال 1350 و استمرار حاکمیت آن بر این جزایر در نزدیکبه چهل سال اخیر به عنوان «اشغال» و از ایران به عنوان کشور «اشغالگر» یاد شده است.
چندسال پیش و در جریان اجلاس اتحادیه ی کشورهای عرب، نیز این ادعاها مطرح شده بود، اماکشورهای عربی این بار تنها به محکومیت ایران و تاکید بر مالکیت امارات بر جزایر سهگانه اکتفا نکردند، بلکه پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد ارجاع پرونده به شورای امنیترا مطرح ساختند. جالب است که تمامی این اتفاقات در شرایطی صورت گرفت که منوچهر متکی،وزیر امور خارجه وقت کشورمان هم به عنوان عضو ناظر در این جلسه حاضر بود! شاید به دلیلهمین کم کاری های دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه بود که این بار احمدی نژاد تصمیمگرفت خود مستقیما وارد معرکه شود و حریف بطلبد.
بدونشک مطالعه ی تاریخ خلیج فارس، خود گویای ادعای واهی اماراتی ها خواهد بود. این مهماست که بدانیم مجموعه این جزایر یکی از پانزده نقطه استراتژیک جهان محسوب می شود. زیرابه علت عمق نسبتاً زیاد آب در نزدیکی آن ها (در حدود یک صد متر) و نیز عمق نسبتاً کمخلیج فارس باعث می شود که مسیر تردد و محل فعالیت زیردریایی های استراتژیک که امکانفعالیت در عمق بیش از هفتاد متر را دارا هستند، محدود به حاشیه این جزایر شده و دراختیار داشتن آن ها امکان تسلط بر فعالیت این گونه زیردریایی ها را فراهم آورد.

از هزارهدوم ق. م جزیره ابوموسی همانند سایر جزایر فارس توسط ایرانیان اداره می شود و جزو قلمروشاهنشاهی ایران بوده است. خلیج فارس و جزایر آن ازجمله ابوموسی در روزگار ایلامیانبه ویژه در زمان سلطنت شیلهک این شوشیناک (1151 - 1165 پیش از میلاد) تحت تسلط اینسلسله بوده است. در دولت ماد نیز جزایر خلیج فارس جزو یکی از ایالت های جنوب غربی وسپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگیانه» و بخشی از کرمان بود. دردوران هخامنشیان این جزایر از جمله جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک به موجب بند 6 ستوناول کتیبه بیستون، جزو استان پارس بوده است. همچنین در دوران اشکانیان، در روزگار سلطنتمهرداد اول (138 - 171 پیش از میلاد) بنادر و جزیره های پارس تحت حکومت این سلسله قرارگرفت. در عهد ساسانیان جزایر و بنادر خلیج فارس جزو قلمرو ایران و کوده (شهر) اردشیر،خوره (استان) پارس و جزو پادکیسان نیمروز بود.
پس ازورود اسلام به ایران، در دوره اقتدار آل بویه (از323 هـ. ق)، بنادر و جزایر سراسر کرانه هایخلیج فارس در قلمرو فرمانروایی آنها قرار داشت. این فرمانروایی به دست سلجوقیان کرمانادامه داشت تا اینکه پس از انقراض ملوک کیش در سال 626 هـ. ق، در روزگار اتابکان فارسو ایلخانان مغول، والی های دریای فارس یا ملوک هرمز، در جزیره کیش سکنی گزیدند و تاسال (779 هـ. ق) بر تمام جزایر خلیج و دریای مکران (دریای عمان) حکومت کردند. تیموریاننیز خراج جزیره کیش و سایر جزایر خلیج فارس را تا سال 873 هـ. ق که در ایران حکومتداشتند، جزو فارس محسوب می کردند. با ورود پرتغالی ها به خلیج فارس و آغاز فعالیت هایاستعمار نوین در منطقه، جزایر این خلیج از جمله ابوموسی به اشغال دریانوردان پرتغالیدرآمد. در روزگار سلطنت شاه عباس صفوی، پس از یک دوره طولانی نبرد، جزایر و بنادر ایراندر خلیج فارس از جمله ابوموسی، قشم، هرمز و بحرین به وسیله نیروهای ایرانی آزاد شدکه به همین مناسبت بندر گمبرون به بندرعباس تغییر نام یافت.
در سال1147 هـ. ق (1735 م) نادرشاه افشار، لطیف خان دشتستانی را به سمت حاکم ایالت های جنوبایران و کاپیتانی کل سواحل و بنادر و جزایر خلیج فارس منصوب کرد که این فرد در سال1736 م به بحرین لشکر کشید و شیخ جبار هوله، یاغی بحرین را شکست داد و کلید دژ بحرینرا برای نادرشاه فرستاد. کریم خان زند نیز در سال 1179 هـ. ق (1765 میلادی) بر سراسرمنطقه فارس و جزایر خلیج فارس از جمله ابوموسی و... اعمال حاکمیت کرد. در دوره قاجاریهآقامحمدخان پس از شکست دادن جانشینان کریم خان زند، موفق شد بر تمام ایران از جملهبنادر و جزایر خلیج مسلط شود. در روزگار فتحعلی شاه هم جزایر دریای پارس از جمله کیش،بحرین، ابوموسی، هندورابی، تنب بزرگ و تنب کوچک، فارور و... جزو ایالت فارس محسوب می شدو در سال 1263 هـ. ق کرانه ها و جزیره های خلیج فارس از جمله جزیره ابوموسی بخشی ازایالت «بنادر خلیج فارس» شد.

انگلیسی هامثل همیشه آتش بیار معرکه بودند
امانظم جدید منطقه خلیج فارس ریشه در تکامل تدریجی و تاریخی آن ندارد بلکه نتیجه مهندسیانگلیسی ها است. انگلیسی ها در ابتدا با برخی از اقوام ساکن در منطقه مانند خاندانالقاسمی برخورد نظامی کرده و آنها را شکست دادند. به تدریج با قبایل مستقر در مناطقساحلی و نیز جزایر خلیج فارس مانند آل نهیان و آل مکتوم در منطقه امارات امروزی ازدر سازش درآمدند. این قبایل بسیار کوچک، به تدریج در این منطقه بسیار محروم تثبیت شدندو در ارتباط نزدیک با انگلستان با جغرافیای سیاسی این منطقه گره خوردند. ساکن شدن دیگرخاندان ها در جزایر این منطقه ریشه در پیوند آنها با نظم سیاسی ای بود که انگلستانبرای این منطقه تدارک دیده بود. در زمان جنگ جهانی اول نفوذ انگلیس بر منطقه خلیج فارسدوچندان شد زیرا با فروپاشی امپراتوری عثمانی، تضعیف شدید حکومت ایران و نیز از میانرفتن قدرت های رقیب بین المللی، انگلستان به قدرت محوری در نظام بین الملل بدل شد.از این رو مهندسی بخش عمده ای از منطقه خاورمیانه توسط انگلستان صورت گرفت. پیدایشاکثر کشورهای کنونی خاورمیانه محصول این مهندسی چندجانبه بود که در رأس آن انگلستانقرار داشت. البته انگلستان هنوز اجازه تشکیل کشورهای مستقل در حوزه جنوبی خلیج فارسرا نداده بود و اهمیت حفظ مستعمره هند سبب شده بود که این کشور مستقیما در منطقه حضورداشته و آن را کنترل کند. اما در همان زمان هم انگلیسی ها و مورخان و متخصصان آنهاتردیدی در هویت و ماهیت ایرانی خلیج فارس نداشتند به طوری که سر آرنولد ویلسون در کتابمشهور خود در سال 1928 ضمن تاکید بر نام خلیج فارس در مورد هویت آن می نویسد: چه درگذشته و چه در حال هیچ گذرگاه آبی از نظر جغرافیدانان، باستان شناسان، سیاحان، سیاستمدارانو بازرگانان به اهمیت خلیج فارس نبوده است. این گذرگاه آبی که فلات ایران را از سرزمین هایعرب نشین جدا می کند بیش از 2200 سال است که هویت ایرانی داشته است.

جغرافیایکنونی سیاسی حاشیه جنوبی خلیج فارس محصول جنگ جهانی دوم و تغییر ساختار نظام بین المللیدر این مقطع سرنوشت ساز تاریخی است. از نظر تاریخ دو رویداد همزمان مبنای شکل گیرینظم سیاسی نوین در این منطقه شد. نخست اینکه انگلستان به تدریج به قدرت درجه دوم نظامبین الملل بدل می شد و امکان حضور مستقیم در سرزمین های جنوبی خلیج فارس را نداشت.به همین دلیل نیز بحث هایی مفصل در پارلمان انگلستان در نهایت به مصوبه ای در سال1968 انجامید که بر مبنای آن انگلستان باید تمامی نیروهای خود را از این منطقه خارجمی کرد. دوم کشف میادین عظیم نفت در این سرزمین ها بود. از اواسط دهه 1950 به تدریجمیادین عظیم نفتی یکی پس از دیگری در این مناطق کشف شد و سرزمین های بی آب و علفی کهدر فقر فراوانی به سر می بردند از ثروت بالقوه عظیمی برخوردار شدند که می توانست نه فقطسرنوشت خود آنها را تغییر دهد بلکه منافعی هنگفت برای قدرت های بزرگ تامین کند.
در1937.م انگلیسها در گزارشات خود می آورند که در جزایر منطقه نفت وجود دارد. به دنبالاین گزارش شروع به مطالعه در مورد جزایر ایرانی می کنند که مشخص می شود تنب بزرگ وکوچک جزایر خشکی هستند که تنب کوچک کاملا خالی از سکنه است. ماهیگیران ایرانی و صیادانمروارید هنگامی که صید خود را انجام می دهند به این جزایر می آیند تا صدفهای خود رابشکنند.
پس ازاین تحقیقات و در سالهای 1937.م تا 1938.م انگلیسها از ترس آنکه دولت ایران متوجه وجودنفت در جزایر خود شود تصمیم می گیرند که هرچه سریعتر اقدامی انجام دهند که به مالکیتایران بر جزایر خاتمه بخشند، به این ترتیب که جزیره فارسی را به شیخ کویت و جزیره عربیرا به ابوظبی واگذار می کنند.
خاطرهاسدالله علم از دیدار با سفیر انگلیس
درزمان پهلوی دوم مجددا بحث بازپس گیری این جزائر آغاز شده و تلاش هایی برای حلدیپلماتیک این موضوع صورت می کیرد. اسدالله علم جایی در خاطرات خود می گوید: « «بعدازظهر سفیر انگلیس بهدیدنم آمد. درباره بحرین و جزایر خلیج فارس که او مایل است به عنوان دو موضوع جداگانهمطرح شود مذاکره کردیم. می گفت اشغال مجدد جزایر تنب برای ما (ایران) آسان است ولیدر مورد ابوموسی اشکال دارد چون این جزیره نزدیک به ساحل عربستان قرار گرفته و تصرفآن به این آسانی نیست. پاسخ دادم موقعیت جغرافیایی جزایر نه تصمیم ایران را تغییر می دهدو نه عرب ها را قادر می سازد که تکه ای از خاک ایران را در تصرف داشته باشند. سفیراظهار داشت که یافتن راه حلی برای مساله بحرین مسلما تاسیس فدراسیون امارات متحده عربیرا تشویق خواهد کرد و در این مرحله ایران خواهد توانست ابوموسی را به منظور منافع امنیتیمشترک در خلیج فارس تصرف کند.
اگرچنین کاری صورت بگیرد، ما خواهیم توانست به پشتیبانی بریتانیا متکی باشیم. در شام شاهانهشرکت کردم و پیشنهادهای گوناگون سفیر را به عرض رساندم. شاه از من خواست به سفیر بگویمبا دوستانی نظیر او، ایران نیاز به دشمن ندارد...»
نهایتادر پاییز سال 1350، پس از یک دوره نسبتا طولانی چانه زنی های پشت پرده و به رسمیت شناختهشدن استقلال بحرین از سوی تهران، یک روز پیش از اعلام رسمی تشکیل فدراسیون شیخ نشین هایحاشیه جنوبی خلیج فارس، نیروی دریایی ایران در سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسیپیاده شده و حاکمیت ایران را پس از یک وقفه 60 ساله دوباره اعمال کرد. البته خوداین موضوع که چرا انگلیسی ها جزائر را به ایران بخشیدند و در عوض، بحرین را ازایران جدا کردند و متاسفانه محمدرضا پهلوی و سیاسیون وقت ایران نیز در قبال آنحساسیت چندانی از خود نشان ندادند نیز موضوع بسیار مهمی است که باید در جای خودمورد بررسی قرار گیرد.

اتحادهمه ایرانی ها علیه دشمن خارجی
طیهفته ی اخیر نیز انواع و اقسام اظهار نظرها و واکنش ها نسبت به موضوع ادعایامارات مطرح شد. از موج ها و جنبش های وبلاگی و شبکه های اجتماعی گرفته تا واکنشسیاسیون و کارشناسان و نمایندگان مجلس و... . بعضی ها سخن از راه اندازی تورهایگردشگری با شرائط ویژه گفتند و برخی دیگر نیز پیشنهاد ساخت مقبره شهدای دفاع مقدسرا دادند. همه ی اینها باعث شد تا دشمنان این مرز و بوم بفهمند که اگر چه ممکن استایرانی جماعت در برخی زمینه های سیاسی و اجتماعی با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشنداما آن گاه که ماجرای دفاع از میهن و تمامیت ارضی ایران به میان می آید از هر طیفو سلیقه ای هم که باشند باز هم ایران را به شرق و غرب عالم نخواهند فروخت. شاهدمدعای ما اظهارات چند روز پیش علیرضا نوری زاده است. وی در گفتگو با صدای آمریکا درپاسخ به این سوال که «ایران می گوید حاضر به مذاکره در مورد واگذاری مالکیت جزایر سهگانه نیست ولی حاضر است برای رفع سوء تفاهم ها گفتگو کند، این سوء تفاهم ها چه می تواندباشد؟» جواب داد: «امارات می گوید ایران بیاید تا با هم به دادگاه لاهه برویم. شمادر خانه نشستی یک نفر می آید در می زند و می گوید این خانه مال من است او باید ثابتکند، ما که نباید لاهه برویم، ما که ادعایی نداریم، ما که سرزمین خودمان است.»
نوریزاده با اشاره به این که امارات قبل از این جزء ایران بوده، خاطر نشان کرد: «اماراتاست که ادعا می کند و باید ثابت کند. در درجه اول، امارات باید ثابت کند قبل از 50سال پیش آیا وجود داشته است؟ ولی من هفت هزار سال تاریخ را روی میز می گذارم و می گویماین مجمع الجزایر [کشورهای حاشیه خلیج فارس] مال ما بوده که انگلیس ها آمدند و از ایرانجدا کردند. مثل خیلی از جزایر دیگر.»

«نوریزاده» در برنامه سیاسی خود که از شبکه ماهواره ای «کانال یک» (ChannelOne) نیز پخش شد گفت: «کشورامارات ادعایی کرده است که اصلا در اندازه خودش نیست. این مسئولین امارات هم فکری نکنندخبری هست و می توانند کاری در این زمینه انجام بدهند. زمانی که مردم ایران به این جزیرهآقایی می کردند کشور امارات وجود خارجی نداشت! لزومی ندارد که ایران با کشور اماراتدر این زمینه مذاکره کند. چون ابوموسی مال ایران است.»
او درادامه افزود: «من با وجود اینکه با جمهوری اسلامی به شدت مخالف هستم و 33 سال زحمتمی کشم که ولایت فقیه و جمهوری اسلامی را از بین ببرم اما باید اعتراف کنم موضع جمهوریاسلامی در این زمینه بسیار قاطع بود و خوب توانست از پس امارات بربیاید. من مطمئن هستمهمانگونه که ارتش و سپاه پاسداران نگذاشتند در جنگ با عراق ذره ای از خاک میهن به دستدشمن بیفتد، الان هم نمی گذارند کسی چشم طمع به خاک ایران داشته باشد و تا آخرین لحظهدر مقابل دشمن ایستادگی می کنند. ارتش ایران با امثال شهید نامجوها و صیاد شیرازی هاتوانست دشمن را شکست بدهد. الان هم ذره ای کوتاه نخواهد آمد.»
آری،ایرانی جماعت، خاک ش را به اجنبی نفروخته و نخواهد فروخت. این را تاریخ اینسرزمین و مردان استوارش ثابت کرده است. از رئیس علی دلواری ها تا میرزا کوچک خان هاتا همت ها و خرازی ها و باکری ها و همه ی شهدای این مرز و بوم.